Blog Image

Często w potocznych rozmowach choroba Alzheimera mylona jest z demencją. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że obydwie występują w podeszłym wieku i dotyczą zanikania pewnych funkcji mózgu. Tymczasem choroba Alzheimera jest tylko pewną formą demencji, która w szczególny sposób wpływa na te części mózgu, które odpowiedzialne są za kontrolowanie myśli, pamięci i mowy.

Co to jest choroba Alzheimera?

Alzheimer to wieloletnia choroba, która nieuchronnie prowadzi do całkowitej niepełnosprawności psychicznej i fizycznej. Ze względu na długotrwały przebieg  postępującej choroby można ją podzielić na różne etapy zaawansowania. Najczęściej wykorzystuje się podział wprowadzony przez Barry’ego Reisberga, dzielący chorobę na 7 stadiów. Choroba prowadzi do uszkodzenia kory mózgowej, co w konsekwencji prowadzi do problemów z mową, pamięcią i myśleniem.

Przyczyny choroby Alzheimera

Nie ma jasno sprecyzowanych przyczyn tej choroby. Jednak na przestrzeni lat i grup osób chorych na Alzheimera można zaobserwować, że istnieją pewne predyspozycje genetyczne zwiększające ryzyko wystąpienia tej choroby. Są wśród nich: płeć żeńska, cukrzyca, choroba Alzheimera u innych członków naszej rodziny, brak lub niewielka “gimnastyka mózgu” np. niezdobywanie nowej wiedzy czy umiejętności. Zwyrodnieniu ulegają komórki odpowiedzialne za pamięć i orientację, a problemy z nimi pogłębiają się wraz ze stopniem zaawansowania choroby. W pierwszym jej etapie pojawiają się niewielkie zaniki pamięci, które chory stara się nadrabiać ćwiczeniami – zostawiają sobie notatki, zapisują coraz więcej informacji i wciąż korzystają z rutyny postępowania.

Jakie są objawy choroby Alzheimera

Najbardziej charakterystycznym objawem choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci – zarówno przywoływania wcześniej nabytych informacji, jak i zdobywania nowych. Wraz z postępem choroby występują także:

  afazja – zaburzenia mowy, trudności w doborze słów i nazywaniu przedmiotów,

  apraksja – brak możliwości wykonywania wyuczonych ruchów, np. jedzenia sztućcami, pisania, czytania itp.

  agnozja – zaburzenia aparatu słuchowego i narządu wzroku

  zaburzenia czynności wykonawczych – ubierania się, gotowania, jedzenia.

  Leczenie choroby Alzheimera

  Przez to, że nie są znane jednoznaczne przyczyny tej choroby, nie ma też na nią jednego, konkretnego remedium. Po postawieniu diagnozy rozpoczyna się leczenie kilkutorowe. Stosuje się podstawowe leki, które hamują enzym rozkładający jeden z neuroprzekaźników w mózgu – acetylocholinę. Inne leki z kolei chronią komórki nerwowe przed toksycznymi substancjami, które produkowane są w nadmiarze podczas choroby. Zaburzenia zachowania leczy się objawowo.

  Leczenie zaburzeń zachowania polega początkowo na kuracji niefarmakologicznej. Zaburzenia te można łagodzić poprzez oznaczania poszczególnych miejsc w domu za dobrze czytelnymi symbolami. Również odpowiednie oświetlenie pomieszczeń sprawia, że kłopoty z orientacją w nocy są znacznie mniejsze.

 • Tagi: