Blog Image

Udar mózgu jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, dotykającym coraz większą liczbę osób na całym świecie. Choroba ta występuje, gdy przepływ krwi do mózgu zostaje przerwany lub upośledzony, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu lub nawet śmierci. W Polsce udary mózgu stanowią jedną z głównych przyczyn hospitalizacji .

Co to jest udar mózgu i jakie są jego przyczyny

Udar mózgu, potocznie nazywany apopleksją, jest stanem nagłego i poważnego zaburzenia krążenia krwi w mózgu. W przypadku udaru, część mózgu nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu i składników odżywczych, co prowadzi do uszkodzenia komórek nerwowych. Przyczyny udaru mózgu mogą być różnorodne, lecz najczęstszym powodem jest niedrożność tętnicy mózgowej, na skutek czego krew nie jest w stanie swobodnie dotrzeć do mózgu. Niedrożność tętnicy mózgowej może wynikać z zakrzepu, który może powstawać w wyniku miażdżycy, arytmii serca, chorób serca, migotania przedsionków czy urazu.

Objawy udaru mózgu

Poznanie objawów udaru mózgu jest niezwykle istotne, gdyż szybka reakcja może uratować życie. Najbardziej charakterystycznym symptomem udaru jest nagłe wystąpienie niedowładu, osłabienie lub utrata czucia na jednej stronie ciała.

Oprócz tego, osoba dotknięta udarem może doświadczać trudności w mówieniu, zrozumieniu mowy, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, utratę świadomości czy silne bóle głowy. Ważne jest zauważenie tych objawów i natychmiastowe zareagowanie.

Nietypowe objawy udaru mózgu

Nietypowe objawy udaru mózgu mogą być trudniejsze do rozpoznania. Mogą obejmować utratę pamięci, zmiany osobowości, dezorientację, problemy z widzeniem, utratę kontroli nad oddychaniem, drgawki czy trudności z połykaniem.

Jeśli zauważysz u siebie lub u swoich bliskich nieznane objawy, które mogą wskazywać na udar mózgu, nie bagatelizuj ich i zwróć się o pomoc medyczną.

Omamy węchowe a udar mózgu

Omamy węchowe to zaburzenia percepcji zapachów, które mogą być spowodowane różnymi powodami, w tym również udarem mózgu.

Tego typu objawy mogą wystąpić zarówno podczas samego udaru mózgu, jak i w wyniku uszkodzenia mózgu spowodowanego udarem. Chory wyczuwa nieistniejące zapachy, takich jak palący się dym czy nieprzyjemne aromaty, które nie są obecne w otoczeniu.

Przyczyny omamów węchowych w przypadku udaru mózgu mogą być związane z uszkodzeniem struktur mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji zapachowych. Uszkodzenie ich może prowadzić do nieprawidłowej interpretacji sygnałów wysyłanych przez nerwy węchowe i stąd omamy.

Co robić w razie wystąpienia objawów?

Gdy zauważysz u siebie lub u kogoś objawy udaru mózgu, natychmiast powiadom służby medyczne, dzwoniąc pod numer 112. Pamiętaj, że liczy się każda sekunda. Nie próbuj samodzielnie rozwiązać problemu, ponieważ tylko odpowiednio przeszkolony personel medyczny będzie w stanie zapewnić niezbędną pomoc.

W międzyczasie posadź lub połóż osobę w pozycji, w której wygodnie jej będzie oddychać i odpoczywać.

Czy można zapobiec udarowi mózgu?

Choć nie można w pełni uniknąć ryzyka udaru mózgu, istnieje wiele czynników, które można kontrolować w celu zmniejszenia szans na jego wystąpienie. Regularne badania i konsultacje z lekarzem mogą pomóc w wykryciu czynników ryzyka i podjęciu odpowiednich działań profilaktycznych. Wdrażanie zdrowych nawyków, takich jak zdrowa dieta, aktywność fizyczna, kontrola ciśnienia krwi, unikanie palenia tytoniu i umiarkowana konsumpcja alkoholu również przyczyniają się do ogólnego zdrowia i redukują ryzyko udaru mózgu.

Co po udarze mózgu?

Po zdarzeniu chorobowym, osoba może doświadczać różnych objawów, które zależą od tego, który obszaru mózgu został uszkodzony. Mogą występować trudności w poruszaniu się, osłabienie lub paraliż jednej strony ciała, trudności w mówieniu lub zrozumieniu mowy, problemy z koordynacją ruchową, utrata równowagi, zaburzenia widzenia, trudności w połykaniu, problemy z pamięcią i myśleniem, zmiany nastroju i depresja.

W niektórych przypadkach mogą pojawić się problemy z kontrolą pęcherza moczowego lub jelit, trudności z kontrolą emocji, trudności w rozpoznawaniu bodźców zmysłowych oraz trudności z orientacją przestrzenną. Mogą również wystąpić zmiany osobowości i trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

Po udarze mózgu bardzo ważne jest skupienie się na rehabilitacji, aby powrócić do pełnej sprawności. Ważne są:

Regularne ćwiczenia fizyczne i rehabilitacja ruchowa. Jest to kluczowe dla przywrócenia sprawności po udarze mózgu. Fizjoterapeuta będzie prowadził leczenie, stosując różnego rodzaju ćwiczenia, które pomogą wzmocnić osłabione mięśnie i poprawić równowagę.

Terapeuta zajęciowy może pomóc w poprawie sprawności motorycznej i umiejętności wykonywania codziennych czynności. W trakcie terapii pacjent będzie angażowany w różnego rodzaju ćwiczenia, które mają na celu przywrócenie funkcji zamierzonego ruchu.

Jeśli udar spowodował problemy z mową i komunikacją, terapia logopedyczna może pomóc w ich poprawie. Logopeda będzie prowadził sesje terapeutyczne, które pomogą pacjentowi odzyskać sprawność językową.

Czasami lekarz może zalecić przyjmowanie leków, które pomogą w redukcji ryzyka kolejnego udaru lub kontrolowaniu czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze lub choroby serca.

Udary mózgu mogą wywoływać szereg emocjonalnych i psychicznych problemów. Niezwykle ważne jest wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół oraz psychologa lub terapeuty, którzy pomogą pacjentowi poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem.

Powrót do normalności może być frustrujący, jednak pacjent powinien mieć na uwadze, że rehabilitacja to proces stopniowy. Ważne jest, aby cierpliwie podejść do powrotu do codziennych czynności i sukcesów, nawet jeśli początkowo są one niewielkie.

W przypadku udaru mózgu nie ma jednego uniwersalnego planu rehabilitacji, ponieważ każdy pacjent jest inny. Dlatego kluczowe jest indywidualne podejście do rehabilitacji i współpraca z lekarzem oraz zespołem terapeutycznym, aby ustalić odpowiednie metody leczenia i osiągnąć najlepsze rezultaty.