Blog Image

Psychologia: W centrum uwagi znajdują się ludzie

Zgodnie z definicją jest to nauka o ludzkich doświadczeniach i zrachowaniach. Doświadczysz tej ogólnej definicji psychologii w konkretny i praktyczny sposób podczas studiów magisterskich. Używamy naukowych modeli myślenia, aby zrozumieć, jak ludzie czują i myślą i jak zachowują się pomimo lub z tego powodu. Ponieważ psychologia odgrywa ważną rolę w wielu dziedzinach naszego życia, oferujemy Ci możliwość poznania jej w trakcie studiów: psychologia zdrowia, psychologia prawna, psychologia sportu lub psychologia biznesu.

Nasza Uczelnia charakteryzuje się szerokim spektrum ekspertów, którzy łączą swoje kompetencje w najważniejszych obszarach psychologii. Od tradycyjnych kierunków podstawowych aż po specjalizacje – oferujemy Państwu szeroki wachlarz możliwości kształtowania swojej przyszłościowej edukacji.

Uczenie się z praktyki

Program Psychologii charakteryzuje się dużą przydatnością praktyczną. Aby zagwarantować to w dłuższej perspektywie czasowej, powołano praktyczne gremium doradcze. Członkowie pochodzą z różnych dziedzin psychologii, z kraju i z zagranicy. W ten sposób nauczanie i uczenie się może odbywać się na najwyższym poziomie. 

Studia psychologiczne

Psychologia jest nauką empiryczną, co oznacza, że wszystkie twierdzenia opierają się na obserwacjach i eksperymentach. Psychologia bada, opisuje i wyjaśnia ludzkie zachowania we wszystkich dziedzinach życia, jak również ludzkie doświadczenia związane z otoczeniem. Formułuje ogólne prawa, a także bada, na przykład, jak interakcje społeczne, czynniki biologiczne i bodźce środowiskowe wpływają na ludzkie zachowanie, działania i doświadczenia.

Psychologia uwzględnia zarówno odkrycia naukowe, np. z matematyki, biologii i medycyny, jak i odkrycia z nauk humanistycznych i społecznych, np. z socjologii. Kierunek studiów Psychologia obejmuje m.in. psychologię kliniczną, psychologię osobowości, psychologię biznesu, psychologię biologiczną i neuropsychologię.

Jeśli chcesz studiować psychologię, powinieneś posiadać gruntowną wiedzę z przedmiotów szkolnych: polskiego, angielskiego i matematyki, a także mieć dobre zdolności analityczne i chęć pracy z innymi ludźmi. Dobra znajomość statystyki, biologii i chemii jest dodatkowym atutem dla pomyślnego ukończenia studiów psychologicznych.

Studiuje psychologię: Studia i staże

Studia psychologiczne dzielą się na różne specjalizacje i kierunki, takie jak psychologia biznesu, psychologia dziecka, psychologia behawioralna, psychologia sportu i psychologia kliniczna, które pokrywają się ze studiami medycznymi. Studiując psychologię, zajmujesz się funkcjami psychicznymi człowieka, które obejmują na przykład ludzką percepcję, świadomość, myślenie i emocje. Jednak studiowanie psychologii to także intensywne zajmowanie się metodami diagnostyki psychologicznej oraz technikami empirycznej pracy naukowej, do których zalicza się empirię i statystykę.

Po ukończeniu studiów

Oprócz wiedzy przedmiotowej nauczane są kluczowe kompetencje, które są ważne zarówno przy podejmowaniu pracy zawodowej, jak i podczas dalszych studiów podyplomowych.

  • Tagi: