Wyniki wyszukiwania

Refundacja leków II linii dla chorych na stwardnienie rozsiane

Chorzy na stwardnienie rozsiane wciąż czekają na wyrównanie dostępu do nowoczesnych terapii w II linii leczenia. W przypadku braku poprawy po terapii lekami pierwszego rzutu pacjenci mają możliwość dalszego leczenia tylko dwoma lekami z II linii. A w I linii dostępnych jest dziewięć medykamentów.