Internetowa Platforma Współpracy
Lekarz • Pacjent • Biznes
Możliwość udziału, jako badacza w badaniach klinicznych i obserwacyjnych.

Więcej


Wsparcie dla lekarza, placówki w kontakcie z obecnym i potencjalnym pacjentem we wszystkich miejscach pracy lekarza.


Aktywna pomoc i konsultacje w wyborze odpowiednich projektów UE.

Więcej


System EDM, zgodny z dostępnymi dokumentami prawnymi.


Marketingowe wsparcie lekarza lub placówki w kontakcie z otoczeniem.


Możliwość dostępu do dodatkowych projektów.
Potrzebujesz pomocy? Napisz!