Korzystanie z platformy
Rejestracja - PacjentZarejestruj konto
Hasło powinno składać się z 8 znaków i zawierać duże, małe litery, cyfry oraz znaki specjalne


Akceptuję wszystkie poniższe zgody i regulaminy.
Akceptuję Regulamin serwisu (*)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IQ Pharma S.A. więcej Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IQ Pharma S.A. z siedzibą przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa w celu realizacji usług oferowanych przez serwis działający pod nazwą IQ Medycyna oraz podmioty realizujące czynności na rzecz IQ Pharma S.A. przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do prawidłowego świadczenia przedmiotowych usług albo nie dłużej niż wymagają tego stosowne przepisy prawa (w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy). (*)
Wyrażam zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie moich danych osobowych przez IQ Pharma S.A. więcej Wyrażam zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie moich danych osobowych przez IQ Pharma S.A. z siedzibą przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa lub podmioty współpracujące w celu wyboru i przedstawienia w przyszłości oferty współpracy najlepiej dopasowanej do moich indywidualnych cech zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego przez IQ Pharma S.A. więcej Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego przez IQ Pharma S.A. z siedzibą przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa oraz podmioty współpracujące zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez IQ Pharma S.A. więcej Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez IQ Pharma S.A. z siedzibą przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa oraz podmioty współpracujące zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IQ Pharma S.A. z siedzibą przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa oraz podmioty współpracujące w celu otrzymania newslettera więcej Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IQ Pharma S.A. z siedzibą przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa oraz podmioty współpracujące w celu otrzymania newslettera zgodnie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wyrażam zgodę na używanie przez IQ Pharma S.A. z siedzibą przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa oraz podmioty współpracujące komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu przekazywania mi oferty marketingowej więcej Wyrażam zgodę na używanie przez IQ Pharma S.A. z siedzibą przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa oraz podmioty współpracujące komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu przekazywania mi oferty marketingowej zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IQ Pharma S.A. z siedzibą przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa;
  2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w systemie IQ Medycyna przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do prawidłowego świadczenia przedmiotowych usług albo nie dłużej niż wymagają tego stosowne przepisy prawa (w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy);
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
  5. Podane dane osobowe mogą być przekazywane urzędom i instytucjom w sytuacji, gdy będą istniały ku temu przesłanki w obowiązującym prawie. Przetwarzanie podanych danych osobowych może być powierzone podmiotom realizującym czynności na rzecz IQ Pharma S.A. w sytuacji kiedy będzie to niezbędne do właściwego wykonania niniejszej usługi, a standardy zabezpieczenia danych osobowych obowiązujące w tych podmiotach będą zgodne z obowiązującymi przepisami.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
  7. Wszelkich informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może udzielić Inspektor Ochrony Danych IQ Pharma S.A. po skierowaniu zapytania na adres siedziby administratora lub poczty elektronicznej: iod@iqpharma.pl;
  8. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji zamawianej usługi.Potrzebujesz pomocy? Napisz!