ZAŁÓŻ KONTO PLACÓWKI

Dane Placówki

Dane Administratora

Na ten numer będą wysyłane powiadomienia

Na ten adres e-mail przyjdzie link aktywacyjny

pozostałe informacje o placówce, takie jak opis czy zdjęcia, możesz uzupełnić po założeniu konta

Pole wymagane w celu włączenia powiadomień o zdarzeniach medycznych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IQ Pharma S.A. z siedzibą przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa;
  2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w systemie IQ Medycyna przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do prawidłowego świadczenia przedmiotowych usług albo nie dłużej niż wymagają tego stosowne przepisy prawa (w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy);
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
  5. Podane dane osobowe mogą być przekazywane urzędom i instytucjom w sytuacji, gdy będą istniały ku temu przesłanki w obowiązującym prawie. Przetwarzanie podanych danych osobowych może być powierzone podmiotom realizującym czynności na rzecz IQ Pharma S.A. w sytuacji kiedy będzie to niezbędne do właściwego wykonania niniejszej usługi, a standardy zabezpieczenia danych osobowych obowiązujące w tych podmiotach będą zgodne z obowiązującymi przepisami.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
  7. Wszelkich informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może udzielić Inspektor Ochrony Danych IQ Pharma S.A. po skierowaniu zapytania na adres siedziby administratora lub poczty elektronicznej: iod@iqpharma.pl;
  8. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji zamawianej usługi.
Potrzebujesz pomocy? Napisz!