E-learning (EDU-104): Ochrona radiologiczna pacjenta

E-learning (EDU-104):  Ochrona radiologiczna pacjenta

 

Drogi Lekarzu Dentysto,
Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.

Ochrona radiologiczna pacjenta

Tematy prezentowanych wykładów są zgodne z Dziennikiem Ustaw Nr 51 poz. 265 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Ukończenie kursu umożliwia podejście do egzaminu, który po zdaniu zostanie potwierdzony certyfikatem. Certyfikat jest wymagany od wszystkich osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie badań oraz zabiegów z użyciem promieniowania jonizującego.

Wykłady kursu: :

1. Budowa atomu, wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego, oddziaływanie promieniowania z materią.

2. Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie.

3. Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie.

4. Podstawy detekcji promieniowania jonizującego.

5. Podstawy radiobiologii, biologiczne efekty działania promieniowania jonizującego.

6. Dawka skuteczna i ekwiwalentna a ryzyko radiacyjne.

7. Efekty deterministyczne.

8. Ogólne założenia ochrony radiologicznej.

9. Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta (w tym dzieci i młodzież).

10. Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej personelu.

11. Dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych dla danej dziedziny procedur radiologicznych. Zasady optymalizacji.

13. Ryzyko radiacyjne związane z ekspozycją płodu.

14. System zarządzania jakością.

15. Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe.

Autorzy:

mgr Paweł Woźniak, Oddział Higieny Radiacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

25 punktów edukacyjnych

 

Cena kursu: 170 zł

Dane do przelewu:
IQ Pharma S.A.
ul. Słomińskiego 19/144
00-195 Warszawa

ING Bank: 09 1050 1012 1000 0090 3090 3463
W tytule przelewu prosimy wpisać:
EDU-104 oraz imię i nazwisko

Pozdrawiamy,
Zespół IQ Edukacja