Coaching dla Lekarza (EDU-44)

Coaching dla Lekarza (EDU-44)
Coaching dla Lekarzay

 

Drogi Lekarzu,
Zapraszamy do udziału w indywidualnym spotkaniu z certyfikowanym Coachem

Zarejestruj się

Coaching dla Lekarza

Coaching pomaga osobom w planowaniu rozwoju i polepszaniu efektów działania w obszarze biznesu, kariery, zarządzania finansami, zdrowia, czy relacji międzyludzkich. Dzięki coachingowi klienci ustalają bardziej konkretne cele, podnoszą wyniki swoich działań, usprawniają proces uczenia się, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Poznają swoje silne i słabe strony oraz uczą się jak rozwijać swój potencjał. To sprawia, że osiągają lepsze rezultaty w życiu zawodowym i osobistym oraz podnoszą jakość swojego życia.

Co Ci dajemy?

Coaching może dotyczyć wielu osobistych i zawodowych zagadnień. Klient wspólnie z coachem determinują zakres pracy. Zakres coachingu nie powinien być ograniczany do wąskiej dziedziny zastosowań. Nasi Coachowie mogą pracować z Twoim dowolnym celem. Przykładowe tematy poruszane na naszych sesjach:

  1. Godzenie roli lekarza z posiadaniem rodziny
  2. Zarządzanie finansami i gabinetem lekarskim
  3. Komunikacja z zespołem
  4. Praca z trudnym pacjentem i budowanie dobrych relacji
  5. Planowanie zadań w nieunormowanym czasie pracy
  6. Radzenie sobie ze stresem
  7. Radzenie sobie z rutyną i wypaleniem zawodowym
  8. Poszukiwanie i wybór drogi rozwoju zawodowego

Autor:

Coach MLC Michał Skoniecki

W jaki sposób realizujemy usługę?

Coach wraz klientem wspólnie przygotowują harmonogram spotkań oraz ustalają sposoby komunikowania się (bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatorów takich jak skype). Nie muszą w tym względzie przestrzegać żadnych zewnętrznych narzuconych norm, a każda wybrana forma jest wynikiem indywidualnych potrzeb klienta.zadzwoń i umów się
733-20-30-40

 

Zobacz więcej na stronie: coachingdlalekarza.pl

Pozdrawiamy,
Zespół IQ Edukacja

Zarejestruj się

IQ Edukacja logo